0 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP www.kosmeticky-salon.online

Všeobecná ustanovení – tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v e-shopu www.kosmeticky-salon.online   a jsou nedílnou součástí objednávky. Blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, jejichž smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím nepodnikající fyzická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem.

Prodávající – Kateřina Schlosserová

IČO: 46265082

Sídlo: 664 47 Střelice, Ant. Smutného 641/83

Kupující – osoba, která nakupuje v e-shopu www.kosmeticky-salon.online  Omlazující služby.

Kupní smlouva – smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (množina vzájemných práv a povinností) vzniká momentem potvrzení objednávky prodávajícím.

Obchodní podmínky – množina smluvních ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito podmínkami má kupující povinnost se seznámit před uzavřením objednávky.

Chybné informace – uvede-li zákazník v objednávce chybné údaje, jdou případné náklady související s problémy s dodáním zboží z titulu těchto chyb na vrub zákazníka.

Objednávka

 • Veškeré objednávky potvrzené kupujícím v e-shopu www.kosmeticky-salon.onlinejsou závazné.
 • Potvrzením objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je její kompletní bezchybné vyplnění.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny v okamžiku převzetí zboží.
 • Vyplněním objednávky v e-shopu www.kosmeticky-salon.online dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů uvedených v objednávce. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím podle zákona a nejsou poskytovány třetím osobám.
 • Ceny uvedené v ceníku jsou konečné, k ceně zboží v jedné objednávce se připočítává v případě zaslání Dárkového certifikátu balné a poštovné ve výši 49, Kč za doporučené dodání Českou poštou při převodu předem
 • Prodávající není plátce DPH.
 • Prodávající potvrdí objednávku kupujícímu zasláním automatického potvrzujícího e-mailu s informacemi potřebnými pro provedení bankovního převodu
 • Kupující provede bankovní převod do 2 pracovních dní
 • službu lze realizivat až po úhradě předem nebo po úhradě Rezervační zálohy 10 000,- Kč nebo 50% ceny služby, která pokrývá náklady půl dne nebo celého dne, denní provozní režie jsou 10 000 Kč a je nevratná. V případě nemoci  je možno domluvit nový termín. Rezervační zálohu je možné vrátit v případě včasného zrušení data termínu minimálně 14 pracovních dní předem.  

Expedice zboží – zboží Dárkových poukázek na Omlazující služby  je expedováno do 4 pracovních dnů po připsání částky ve výši kupní ceny na účet prodávajícího: FIO Banka 2000851541/2010

Pokud by prodávající tuto lhůtu nemohl dodržet, zpraví kupujícího e-mailem nebo telefonicky o náhradním termínu minimálně 10 pracovních dní předem. 

Výměna objednanych služeb nebo Dárkových poukázek nebo Dárkových šeků - při objednání a nákupu omlazujících služeb Dárkových poukázek či Dárkových šeků vzhledem k našemu širokému sortimentu /cca 50 druhů služeb ze tří oborů: vizážistika, fotografování, astrologie/ peníze nevracíme, ale kupujícímu objednanou službu, Dárkovou poukázku či Dárkový šek vyměníme za Dárkové poukázky z výše uvedených oborů ve stejné nebo vyšší cenně nebo za Dárkové šeky třeba menší hodnoty ve stejné nebo vyšší ceně, aby si mohl vybrat jinou službu či více služeb. 

Reklamace zboží a vrácení peněz – záruční doba na výrobní vady u zboží je u všech produktů 12 měsíců. Případná reklamace musí být uplatněna u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena a to bez odkladu, ihned po zjištění závady. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od doručení.

Postup nákupu zboží

 • Vybrané Zboží vložte kliknutím do košíku.
 • Po vložení všech položek, o které máte zájem, do košíku, klikněte na tlačítko košíku s počtem položek (vpravo). Zde uvidíte rekapitulaci Vaší objednávky a můžete v objednávání pokračovat anebo změnit počet kusů zboží, přidat či odebrat položky.
 • Vyplňte bezchybně všechny kolonky objednávky.
 • Potvrďte objednávku
 • Přijde Vám email s údaji k platbě. Po převodu budete zařazeni do pořadí aktuálních služeb, dle aktuální čekací doby. O aktuální čekací době informuji na Facebookových stránkách www.facebook.com/astrolozka 
 • U všech služeb se hradí rezervační záloha na termín. Paní Schlosserová se věnuje většinou jedné klientce denně a to maximálně  a tak je potřeba zarezervovaný termín případně přeložit do 10 dnů předem aby mohla být zajištěna jiná klientka na tuto celodenní exkluzívní službu.